Dejting
för
business

Samling Matcha on Grip är en "affärs-dating-app" som använder AI för att hitta bästa rekommendationerna till nya kontakter, resurser och möjligheter till samarbete mellan landsbygdens småföretagare och stödaktörer. 

Samling Matcha är på engelska och vänder sig till småföretagare på landsbygden och stödaktörer i Sörmland och Uppsala län.

Klicka här för att logga in
(Om du redan registrerat dig till Samling Matcha).

Här är en snabbguide för hur du kommer igång.

Samling Matcha on Grip

Så gör du på Samling Matcha för att skapa nya kontakter.

Samling Framåt 14 september

Med hjälp av relationscoacherna Scott Catamas & Trish Wright tog vi oss som stödaktörer ett steg djupare i förståelsen om oss själva och andra.

Insikter och kunskap

Från Samling Online och Samling Framåt

Föreläsningar

Inspelningar från Samling Online den 26:e maj 2020

Projektets samlade insikter

Om landsbygdens småföretagande och stödsystemet

Två världar
- Formell & Informell

"Det formella stödsystemet och den informella småföretagaren. Så kan man mycket förenklat beskriva en skillnad i verklighetsuppfattningar, men som i praktiken är ett komplext samband av utgångspunkter, drivkrafter, rädslor, individer och institutioner, och normer kring vad som bör anses rätt och värdefullt. Som vi ser det är den rimliga ståndpunkten att först acceptera att denna skillnad finns, för att sedan också acceptera att en exakt beskrivning av denna skillnad nog inte är möjlig och kanske inte ens önskvärd. Detta är en potentiellt stor utmaning särskilt för stödsystemet, eftersom den till stora delar bygger sitt existensberättigande kring kontroll och mätbarhet. Däremot kan det vara bra med en gemensam grov förståelse och utgångspunkt, som avstamp för varje aktör att undersöka vidare och dra sina egna slutsatser. Ur de samtal och presentationer som genomfördes på Samling Online den 26:e maj har vårt intryck av skillnaderna mellan dessa två verklighetsuppfattningar stärkts. Och vi kan sätta namn på dessa perspektiv. Vi kan kalla dessa Formell respektive Informell, och de har svårt att förstå varandra därför att de båda har "rätt" enligt sin egen inneboende logik."

Projektledarna

Resultat och reflektion av besökarundersökning kring Samling Online.

Utvärdering

Annan forskning

Bidragande insikter om entreprenörskap

Den informella världen

Forskaren Saras Sarasvathy från University of Virginia har beskrivit entreprenörens förhållningssätt med begreppet "Effectuation". Det är ett sätt att förstå hur det som vi kallar den Informella världen kan skilja sig från den Formella. Sarasvathy föreslår fem principer:

Gräver där jag står | Sätter inte upp mål
Satsar det jag har | Fokuserar inte på avkastning
Letar efter överraskningar | Undviker inte överraskningar
Bygger nätverk | Fokuserar inte på konkurrenter
Skapar framtiden | Fokuserar inte på att passa in i framtiden

Bakgrund till Samling Online

Ett annat perspektiv på samarbete och entreprenörskap

Sverige och världen befinner sig i en kris. Kanske har den bara börjat och vi vet inte hur det ska sluta. Samhällets normala rutiner och gränsdragningar luckras upp och det går nog inte att nog understryka allvaret i situationen. Inte minst för de minsta företagen. I Uppsala län finns ca 42.000 företag med 9 anställda eller mindre, i Sörmland ca 29.000 (SCB). Att förstå dessa företagares världsbilder är nödvändigt för att kunna underlätta när kundunderlag och leverantörsled riskerar svikta.

Mer än någonsin behöver vi förstå företagares vardag och utmaningar. Entreprenörskap kan ofta framstå som om det vore en process som är "lätt om man gör rätt". Idealbilden av en företagare är att den är drivande, ekonomisk och rationell, medan verkligheten ofta är mer opportunistisk och pragmatisk. Samling Online är skapad i syfte att vara en mötesplats mellan samhällets företagsfrämjande organisationer och landsbygdens småföretagare där vi lär oss av varandra och bygger nya relationer.

Fråga oss

Om du har frågor eller förslag vänd dig gärna till oss

louise.ramberg@coompanion.se

jonas.bergvall@coompanion.se